Facilitering

At facilitere betyder at gøre noget lettere og mere overkommeligt.

For mig, som facilitator, betyder det at det er min opgave at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor hver enkelt deltager føler sig set og hørt. Desuden ser jeg facilitering, som en gruppeprocess, hvor den enkelte får mulighed for at reflektere sig selv, sine holdninger og overbevisninger i gruppen. Derfor er gruppens dynamik af afgørende betydning for resultatet. 

For at opnå en tryg og tillidsfuld gruppedynamik, starter jeg med at skabe et såkaldt positivt læringsrum. Et positivt læringsrum, er når alle deltagere føler sig trygge ved processen og trygge ved at deltage aktivt i processen. Igennem øvelser, den fysiske opsætning af rummet og italesættelses af det, der kan være svært i en process, sætter jeg rammen for dagen. Det kan være i forhold til en work shop, en lederdag, en dag om trivsel eller noget helt andet.